IN MEMORIE LEILA.

Onze trouwe engelse bulldog
24.06.1993 - 18.02.2003
9 jaar en 8 maanden heeft ze lief en leed bij ons mogen delen
Leila ook jou zullen we nooit vergeten
 
 
Leila

Ons meisje is er niet meer
en dat doet pijn, dat doet zeer.

Altijd vrolijk, blij en zo ontzettend trouw.
Je kon zo genieten, Leila
en dat deden wij ook van jou.

De laatste week was voor jou niet meer fijn
en om jou zo te zien, dat deed ons pijn.

Ga nu maar slapen; King zorgt voor jou.
Zij was toch jouw maatje, ze blijft jou ook trouw.

Lieve Leila, jij zit voor altijd in ons hart,
in een heel speciaal plaatsje, heel apart.

Dag lieve Leila,
Dag meisje.

Baasje en vrouwtje en jigme.

 

The greatest gift

I always knew this time would come,
From the very first time our eyes first met.
How I loved you then! How I love you now!
I made a promise then and I keep that promise now.
You will not suffer from a pain that will not heal,
You will not know the loss of a life remembered, now gone.
It's for me alone to make this decision,
The price for the bright joy and pure laughter
You brought me during the time we shared.
I am the only one who can decide when it is time.
When my hope dies, and my fears ride high,
Just when I need you most, I must let you go.
It's for you alone to tell me when you are ready,
For without your guidance, I will not know
When to lay my grief, my guilt, my anger,
My sorrow and my selfish heart aside
And give you the last gift, the greatest gift.
Your eyes will speak to mine, and I will know.
The pain of this moment is excruciating.
Tears stream down my face in a river of sorrow,
And my heart drowns in a pool of grief.
For you have spoken and I have listened.
And unlike other decisions I have made,
This one brings no relief, no comfort, and no peace
For if there's one thing I have learned,
Unconditional love has a condition after all.
I must be willing to let you go when you speak to me.
I must accept my pain so you can be free of yours.
Go easily now, go quickly now,
Do not linger here, it is time for you to leave.
Go find the ones who have gone before you.
You are free to leave me now, free to let your spirit soar,
I pray I will find comfort in my memories,
In the dark and lonely days ahead.
I cannot say I will not miss you, I cannot say I will not cry,
For only my tears can heal my broken heart.
But I promise you this: as long as I live, you will live
Alive in my mind, forever in my heart.
And this will be my greatest gift,
Sending you away.
Is this the measure of my unconditional love,
For only the greatest love can say
Good-bye.
Go find the rainbow bridge
We'll meet again.
Loving you has been the greatest gift of all.

(De nederlandse vertaling)

"Het allergrootste geschenk"

Ik heb altijd geweten dat dit moment zou komen
Al vanaf de eerste keer dat onze blikken elkaar ontmoeten
Wat hield ik toen al van je !
Wat hou ik nu van je !
Ik heb toen een belofte gedaan en zal nu die nu nakomen
Je zult niet lijden door pijn die niet meer te genezen is
Je zult het verlies nooit hoeven kennen van een herinnerd leven , dat nu voor bij is
Het is alléén aan mij om deze beslissing te maken
Het is de prijs voor de schitterende vreugde en het onvervalste plezier ,
dat jij me hebt gegeven gedurende tijd dat we samen waren
Ik ben de enigste die kan beslissen wanneer het tijd is
Wanneer mijn hoop ophoud te bestaan en mijn angst toeneemt
Net wanneer ik jou het meest nodig heb, zal ik je moeten laten gaan
Het is alléén aan jou om me te vertellen wanneer jij er aan toe bent
Want zonder jou hulp zal ik niet weten, wanneer ik mijn verdriet ,
Mijn schuldgevoel , mijn boosheid , mijn droefheid en mijn egoïsme aan de kant moet schuiven
en je het laatste geschenk moet geven , het grootste geschenk……..
Je ogen zullen het de mijne vertellen en ik zal het begrijpen
De pijn van dat moment zal onverdraagzaam zijn
Tranen stromen langs mijn gezicht in een rivier van verdriet
En mijn hart verdrinkt in een zee van smart
Omdat jij hebt gesproken en ik heb geluisterd
En in tegenstelling tot andere beslissingen die ik heb gemaakt ,
Zal deze geen verlichting brengen geen troost en geen vrede
Want als ik één ding heb geleerd is het dat onvoorwaardelijke liefde toch een voorwaarde heeft
Ik moet bereid zijn je te laten gaan wanneer jij het aangeeft
Ik moet mijn pijn aanvaarden zodat jij verlost zult worden van de jouwe
Ga nu maar rustig , ga nu maar snel ,
Blijf hier niet hangen , het is tijd voor jou om te gaan
Ga de anderen zoeken die voor jou zijn heengegaan
Je bent nu vrij om me te verlaten ,vrij om je levenskracht te verheffen
Ik bid dat ik troost zal vinden uit mijn herinneringen
in de donkere en eenzame tijd die voor me ligt
Ik zal niet zeggen dat ik je niet zal missen,
Ik zal niet zeggen dat ik niet zal huilen,
Want alléén mijn tranen kunnen mijn gebroken hart genezen
Maar ik zal je dit beloven , zolang ik leef ,
zul jij voor altijd in mijn gedachten en mijn hart voort blijven leven
en dit is mijn grootste geschenk , jou weg te zenden
Dit is de maatstaaf van mijn onvoorwaardelijk liefde
want alléén de grootste liefde kan zeggen : "Vaarwel "
Ga de regenboogbrug vinden,
we ontmoeten elkaar wel weer
Van jou te houden is het allergrootste geschenk geweest …….

 

Tot wederziens bij de regenboogbrug!

Home - www.bulldeco.nl